Välkommen till Miljöschakt

Entreprenadfirman som tar ansvar för miljön!

Välkommen till Miljöschakt

Entreprenadfirman som tar ansvar för miljön!

Om Miljöschakt

Miljöschakt utför grundläggningar, dräneringsarbeten, VA-projekt och finplanering för privatpersoner, VA/Vägföreningar och företag i varbergsområdet. För VA-installationer står Miljöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Det vill säga allt från plan till genomförande.

Vi tar även uppdrag som underentreprenörer inom markarbeten, grus och transporter när större byggföretag har infrastrukturprojekt i Halland, Göteborg och Mark. Det kan röra sig om vägarbeten, utbyggnader av el- och fibernät, ställverk eller schaktning i samband med vatten och avlopp.  För detta finns en maskinpark med entreprenadmaskiner som klarar av de flesta arbetsuppgifter.

Fiberinstallationer och VA-nät var till en början de huvudsakliga uppgifterna men idag verkar Miljöschakt brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Det vill säga allt som den moderna samhällsutvecklingen kräver.

Senaste nytt