Dränering av källare & husgrund

Dränering källare i Varberg

Varför är dränering viktigt?

Som husägare vill vi hålla våra hem i bästa möjliga skick, och det inkluderar att ta hand om källaren. I marken och jorden omkring och under bostaden finns vatten och fukt. Detta gör att fukt ständigt försöker tränga sig in i husgrunden eller källaren. Om man väntar för länge med en dränering kan det bli mögel samt röt- och fuktskador i fastigheten. Detta kan i sin tur innebära stora ekonomiska påföljder i form av en större renovering.

Syftet med dräneringen är att leda bort överskottsvatten från fastigheten på ett effektivt sätt. Extra viktigt är det om huset ligger i en sluttning, det vill säga att gravitationen leder vattnet mot huset. Det finns flera olika metoder att använda sig av vid dränering för att förhindra fukten att tränga sig in och bilda fuktskador. En metod av dränering är att ersätta jorden med grus som gör att vattnet försvinner snabbare. En annan metod är att lägga dit en textilduk och speciella dräneringsrör för att leda bort vattnet. Det finns flertal olika metoder och vi ser till att använda den metod som passar bäst för just ditt hus, i samarbete med de leverantörer som finns på marknaden.

En dränering förbättrar även markens kvalitet genom att leda bort överskottsvatten som annars kan orsaka problem för växter och gräs.

När är det dags att dränera källaren?

Det finns några tecken som kan indikera att det är dags att dränera källaren. Om du märker att det är fuktigt eller luktar unket i källaren, eller om du ser fuktiga fläckar på väggar eller golv, kan det vara ett tecken på att dräneringssystemet inte fungerar som det ska. Om det dessutom är över 30 år sedan senaste dräneringen så bör en fuktmätning göras.

Fuktmätningen är till för att kontrollera luftfuktigheten i källaren och fastighetens grund. Om luftfuktningen överstiger 75% under fuktmätningen finns det risk för framtida fuktskador. Dessa fuktskador kan i längden i leda till dyra reparationer. Det kan vara en bra idé att installera en fuktmätare i källaren, så att man kan hålla koll på luftfuktigheten och se till att den inte blir för hög.

Den vanligaste anledningen för dränering av källare är fuktproblem. Fukt kan bidra till skador på fastighetens grundkonstruktion som under en längre tid resulterar i sprickor och i värsta fall sättningar. Det kan bero på en bristfällig dränering som i sin tur bidrar till att vattnet inte rinner undan utan istället samlas vid källaren eller husgrunden. Det kan också vara att du vill göra om din källare till bostad. Att dränera är en bra investering för att få ett bättre inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnad. Källaren får även varmare väggar, mindre lukt och källarkänslan minskas.

Dränering av källare i Varberg
Miljöschakt markarbete

Anlita en professionell entreprenör

När det kommer till att dränera källare är det viktigt att anlita en professionell entreprenör med erfarenhet och expertis. Det är också viktigt att välja en entreprenör som har rätt certifikat och tillstånd för att utföra arbetet. Att välja en kvalificerad entreprenör kan hjälpa till att säkerställa att dräneringssystemet fungerar som det ska och att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Fördelar med att utföra dränering av källare

Att dränera sin källare är en investering som kan ha flera fördelar. Genom att eliminera fuktproblem i källaren kan du undvika hälsoproblem, såsom mögel och fuktskador, samt minska risken för skador på byggnadens struktur och material. En väl fungerande dränering kan också öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare.

ROT-avdrag

Kostnaden för att dränera källaren varierar beroende på faktorer såsom byggnadens storlek, platsen för dräneringssystemet och om det finns några hinder som behöver tas hänsyn till. Som privatperson kan du använda ROT-avdraget när du ska dränera källaren eller husgrunden och tar hjälp av ett behörigt företag. ROT-avdraget är ett skatteavdrag som motsvarar 30% av arbetskostnaderna upp till 50.000 kr för fastighetsägaren. Är ni två personer som äger fastigheten innebär det 30% av arbetskostnaden upp till 100.000 kr. Läs gärna mer om hur rotavdraget fungerar på Skatteverkets hemsida

Kontakta oss för dränering

Vi är specialister på dränering och fuktisolering där vi utför hela entreprenaden på ett snabbt och smidigt sätt. Vi arbetar med privatpersoner och företag, där vi hjälper till att dränera allt från ett hus till ett helt bostadsområde. Vi på Miljöschakt Väst AB arbetar i Varberg med omnejd. Kontakta oss på +46(0)340-83 000 eller
om du har frågor eller vill ha en kostnadsfri offert för dränering!

ROT-avdrag vid dränering