Grundläggning

Va-entreprenad i Varberg med omnejd

Din partner inom grundläggning

Grunden är en av de viktigaste delarna när du bygger hus och är en förutsättning för att resterande del av projektet ska kunna fortskrida som planerat. Husgrunden bär hela husets vikt och ska göra det i många år framöver, därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Vi har lång erfarenhet av grundläggning för alla typer av hus. Vi arbetar bland annat med grundläggning för nyproduktion av villor, flerbostadshus och industrifastigheter. Vi utför hela entreprenaden från orörd mark till byggfärdig tomt. Vi arbetar med maskinstyrning vilket gör att vi har kontroll under hela arbetets gång. När projektet är klart levererar vi egenkontroller och relationshandlingar för ditt projekt.

Grundläggning för hus

Vilken grundläggningsmetod som används anpassas beroende på vilken typ av hus som ska byggas. Man måste även ta hänsyn till vilka markförhållanden som råder, exempelvis vilken bärighet marken har och huruvida det finns några nivåskillnader eller inte. Alla sorters underlag har sina unika egenskaper och kräver olika tillvägagångssätt. Vi gör en bedömning och väljer den metod för grundläggning som är mest fördelaktig för att konstruktionen ska bli så hållbar som möjligt, oavsett om det handlar om en ytlig eller djup grundläggning. Det är även viktigt att marken inte lutar på ett ofördelaktigt vis i förhållande till husgrunden. På så vis kan man undvika att regnvatten inte leds in mot huset.

Miljöschakt är en trygg och erfaren aktör när det kommer till grundläggning för hus. Vi assisterar både privatpersoner, byggföretag och andra verksamheter i Varberg med omnejd.

Vi utför grundläggning av hus