Kvalitet & Miljö

Fokus på miljön

Miljöschakt arbetar ständigt med att försöka minska påverkan på miljön. Allt från att välja miljövänliga byggmaterial till att planera våra transporter och välja de för miljön bästa motorerna till att sortera byggavfall och minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror.

Miljöschakt arbetar dagligen med miljön i tankarna. Vi sätter årligen ett flertal miljömål med syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete är viktigt, för att ständigt minska vår miljöpåverkan formuleras kontinuerligt nya miljömål. Genom att tanka våra fordon med klimatsmart bränsle kan vi bidra till en bättre miljö.

Alla restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga miljöbelastning.