IMG_1821

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt med att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Med moderna maskiner, miljövänliga bränslealternativ. Tillsammans med medarbetare inom organisationen försöker vi bidra till en bättre miljö.

– På flera sätt kan man säga att vi på Miljöschakt är med och lägger grunden för Varbergs framtida utveckling. Det handlar om så mycket mer än att bara gräva i marken, det vi gör ska skapa underlag för framtida byggnationer som bidrar till Varbergs attraktivitet som etableringsort