Derome Timber behöver mer ström

Derome Timber behöver mer ström

Vacker vy längs Viskan där Miljöschakt har fått i uppdrag av Varbergsortens Elkraft att lägga högspänningskablar.

Nya högspänningskablar dras från ställverket i Veddige till Derome Timber vilka behöver bättre strömförsörjning till sin verksamhet. Arbetet har bl a inneburit tryckningar under både järnvägen och Viskan längs de 6-7 km mellan Veddige och Derome där arbetet pågår.

 

Vi erbjuder markarbete i Varberg