Miljöschakt är grävallvarliga!

Miljöschakt är grävallvarliga!

Och nog händer det mycket just nu. Varberg ska bland annat få hundratals nya bostäder i den nya stadsdelen Västerport, hamnen ska få ett nytt läge, en ny tunnel grävs under staden och ett nytt vattentorn ska byggas för att försörja den växande staden med vatten. För Miljöschakt kan samtliga projekt innebära en stor utvecklingspotential.

I arbetet med att utveckla staden genom att sätta skopan i marken och gräva är det viktigt att ta ansvar för att inte orsaka skador på redan befintlig infrastruktur som kablar och vattenledningar. Varje år kostar grävskador 400 miljoner i reparationskostnader, av dessa får entreprenörerna stå för 300 miljoner. Utöver det är kostnader för avbrott i samhällsfunktioner ännu högre. Kostnader som som belastar de som drabbas, ofta via skattsedeln. (Källa Grävallvar)

– Miljöschakt tar ansvar för att undvika grävskador och vi har koll på ledningarna via Ledningskollen. För Miljöschakt var det därför självklart att skriva på Grävallvar för att hjälpa till och förebygga grävskador, säger Martin Asklöf VD på Miljöschakt. Vi är grävallvarliga!

Miljöschakt hjälper er med dränering av källare