Miljöschakt gör markarbete till nya vattentornet VÅGA

Miljöschakt gör markarbete till nya vattentornet VÅGA

Och nog händer det mycket just nu. Varberg ska bland annat få hundratals nya bostäder i den nya stadsdelen Västerport, hamnen ska få ett nytt läge och en ny tunnel grävs under staden. Och Miljöschakt är i högsta grad inblandad i arbetena med det nya vattentornet VÅGA. Maskinarbeten och grustransporter har redan kommit gång.

Miljöschakt är underentreprenör och materialleverantör vid det nya vattentornet VÅGA. Det nya vattentornet som ska säkra leveransen av dricksvatten till det växande Varberg. VIVAB är beställare och Veidekke är huvudentreprenör.

– Det är ett spännande projekt och vi är glada över att vara en del av det, säger Martin Asklöf, VD och delägare i Miljöschakt.

Miljöschakts avtal med Veidekke sträcker sig fram till 2024 och arbetet innefattar bland annat markarbete, schaktarbeten, materialleveranser (i det här fallet grus) och förflyttning av material. Leveranserna av grus har kommit igång och totalt handlar det om 60 000 ton grus som ska levereras till projektet.

Många av Miljöschakts kunder är privatpersoner och vi jobbar mycket med villagrunder och villadräneringar. Företaget har genom åren vuxit och kan nu ta större uppdrag. VÅGA  blir ett av våra största projekt

– På flera sätt kan man säga att vi på Miljöschakt är med och lägger grunden för Varbergs framtida utveckling. Det handlar om så mycket mer än att bara gräva i marken, det vi gör ska skapa underlag för framtida byggnationer som bidrar till Varberg som en attraktiv ort, säger Martin Asklöf.  Läs mer om VÅGA. Du kan även följa utvecklingen på Instagram

Vi hjälper till med grundläggning av hus och VA-entreprenad i Varberg