Miljöschakt gör markarbeten till nytt ställverk för Vattenfall

Miljöschakt gör markarbeten till nytt ställverk för Vattenfall

Sommaren 2021 skrev Miljöschakt avtal med Vattenfall Services Nordic om att göra mark- och betongarbeten för ett nytt ställverk i Lindberg utanför Varberg. Det arbetet pågår för fullt. Nu har företagen skrivit ett nytt avtal om markarbeten för ännu ett ställverk. Denna gång utanför Gunnarsjö.
– Vi är både glada och stolta över att få fortsatt förtroende av Vattenfall, säger Martin Asklöf VD på Miljöschakt. Det nya projektet startar inom kort.

Det mesta inom bygg och anläggning

Miljöschakt engagerar närmare 50 personer i verksamheten, men alla är inte anställda av samma bolag. Mycket är uppbyggt kring samverkan där Miljöschakt har huvudansvaret för entreprenaden och där man engagerar flera olika partners. Allt handlar om att lösa kundens uppgift så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt.

– Vi har gång på gång visat att vi kan axla helhetsuppdrag, bland annat för VA-föreningar där dragit in vatten och avlopp.

Nu är vi glada över att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen av elförsörjningen i vårt närområde, fortsätter Martin Asklöf.

Miljöschakt är en mångsysslare med kompetens och bredd som ställer maskiner och personal till förfogande för större företag som bygger Varbergs framtid med ny infrastruktur, VA, kommunal service, bostäder och verksamhetslokaler. Men också har kompetensen för projekt i egen regi, bland annat VA-projekt och grundläggningar för större och mindre byggnationer.

– Vi jobbar ofta som underentreprenörer till de stora byggbolagen som finns i Västsverige. Vi har en lång erfarenhet av att samverka med andra företag som bidrar till samhällsutveckling och de ser oss som en viktig partner i strategiska projekt. Vi kommer att fortsätta värna om våra relationer och satsa på gemensam tillväxt, säger Martin Asklöf.

Vi erbjuder markarbete och grundläggning av hus