Miljöschakt lägger grunden för Varbergs utveckling

Miljöschakt lägger grunden för Varbergs utveckling

– På flera sätt kan man säga att vi på Miljöschakt är med och lägger grunden för Varbergs framtida utveckling. Det handlar om så mycket mer än att bara gräva i marken, det vi gör ska skapa underlag för framtida byggnationer som bidrar till Varbergs attraktivitet som etableringsort, säger Martin Asklöf, vd och medgrundare av Miljöschakt.
Miljöschakt startade 2015 genom sammanslagning av försäljningsdelen för flera företag som jobbade med markentreprenader.

Det mesta inom bygg och anläggning

Fiberinstallationer och VA-nät var till en början de huvudsakliga uppgifterna men idag verkar Miljöschakt brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Det vill säga allt som den moderna samhällsutvecklingen kräver.
Det mesta inom bygg och anläggning finns alltså med i Miljöschakts orderbok. Företaget har varit delaktigt i många av Varbergs mest uppmärksammade byggprojekt, samt även verksamt i övriga Västsverige. Fibergrävningar har gjorts i egen regi under många år, tack vare många långvariga samarbeten med marknadens mest aktiva fiberinstallatörer.
– Vi jobbar ofta som underentreprenörer till de stora byggbolagen som finns i Västsverige. Vi har en lång erfarenhet av att samverka med andra företag som bidrar till samhällsutveckling och de ser oss som en viktig partner i strategiska projekt. Vi kommer att fortsätta värna om våra relationer och satsa på gemensam tillväxt, säger Martin Asklöf.
För VA-installationer står Miljöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Det vill säga allt från plan till genomförande.

Maskiner och personal till förfogande

Miljöschakt engagerar närmare 50 personer i verksamheten, men alla är inte anställda av samma bolag. Mycket är uppbyggt kring samverkan där Miljöschakt har huvudansvaret för entreprenaden och där man engagerar flera olika partners. Allt handlar om att lösa kundens uppgift så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt.
– Vi har gång på gång visat att vi kan axla helhetsuppdrag, bland annat för fiberinstallationer, där allt från grävning till blåsning av fiberkabeln ingår. Nu hoppas vi på att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen genom det omtalade tunnelprojektet i Varberg, fortsätter Martin Asklöf.
Miljöschakt är en mångsysslare med kompetens och bredd som ställer maskiner och personal till förfogande för större företag som bygger Varbergs framtid med ny infrastruktur, VA, kommunal service, bostäder och verksamhetslokaler.

VA-entreprenad i Varberg - Miljöschakt Väst AB