Nästa generations miljökämpar sitter just nu i skolbänkarna.

Nästa generations miljökämpar sitter just nu i skolbänkarna.

Vi på Miljöschakt vill engagera oss för att öka intresset för miljöarbete och en hållbar livsstil och sponsrar därför Natur & Miljöboken som delas ut till Varbergs mellanstadieelever i samarbete med Svenska Kunskapsförlaget.

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurserna 4–6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi kan leva på ett sätt som tar hänsyn till vår natur och miljö.

Pratar ni om miljön hemma? Kan dina barn mer än du kan? Vill du lära dig mer, det barnen får lära sig i skolan hittar du i böckerna på Natur & Miljöbokens nya webbplats.

Grunden till Miljöschakts miljöarbete är FN’s Globala mål och vi arbetar ständigt med dessa för att nå ännu längre än vi gör idag. Förutom de elbilar vi har kör våra fordon och maskiner på HVO och vi återvinner/återanvänder de massor och avfall som våra projekt genererar. Men vi vill och kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra kunder och leverantörer. För att nå de klimatmål vi har i vår affärsplan gör vi nu analyser av vår klimatpåverkan genom EMC’s Klimatbokslut och resultatet ger oss mer information för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.

Natur & miljöboken