Nu har utgivningen av årets Natur & Miljöboken startat i över 150 kommuner

Nu har utgivningen av årets Natur & Miljöboken startat i över 150 kommuner

Miljöschakt är ett av flera företag i Varberg om bidrar till att barnen i årskurs 4-6 får böckerna att arbeta med. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.  I år finns ett temamaterial för hela familjen.  Du och din familj kan tillsammans lära er om naturen, hur ni ka bli mer klimatsmarta och tävla med hela familjen.

Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur & Miljöboken vill hellre tala om möjligheter. Att tidigt ge den uppväxande generationen kunskaper om vår natur och miljö tror vi är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling!

Här hittar du mer information om läromedelsserien i skolan och Tema Familj.

Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder och deras familjer. Natur & Miljöboken delas kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie i skolan och hemmet.

Då läromedlet först används i skolan är den naturligtvis anpassad för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling. Därefter tas boken hem för att fortsätta samtalet i hemmet om hur vi tillsammans kan börja nu med att arbeta för en hållbar utveckling. Vi som organisation anser att det är viktigt att tänka långsiktigt i frågorna om vårt samhälle och arbeta för en hållbar framtid. Av den anledningen är vi tillsammans med övrigt organisationer med och finansierar projektet för att grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

Klimatsnacka med din familj