Tillsammans med barnen för en hållbar samhällsutveckling

Tillsammans med barnen för en hållbar samhällsutveckling

Barn idag kommer att ha en stor roll i att lösa klimatproblematiken, det är därför viktigt att att barnen blir miljömedvetna i tidig ålder. Genom Natur & Miljöboken får den uppväxande generationen kunskap om vår natur och miljö, tar samtidigt med sig kunskapen hem och påverkar sina familjer. Tillsammans med kommun, myndigheter och näringsliv i vårt närområde, utbildar vi våra skolbarn för en hållbar framtid. Läs mer på NM-boken. 

Bild på Martin - Vi erbjuder VA-entreprenad i Varberg