Nyheter

Miljöschakt markarbete

Miljöschakt gör markarbetet till Västra Kuststammen

 Miljöschakt fortsätter vara en del av arbetet med att lägga grunden för Varbergs framtida utveckling.
Natur & miljöboken

Nästa generations miljökämpar sitter just nu i skolbänkarna.

Vi på Miljöschakt vill engagera oss för att öka intresset för miljöarbete och en hållbar livsstil och sponsrar därför Natur & Miljöboken som delas ut till Varbergs mellanstadieelever i samarbete med Svenska Kunskapsförlaget.
Vi erbjuder markarbete och grundläggning av hus

Miljöschakt gör markarbeten till nytt ställverk för Vattenfall

Miljöschakt gör markarbeten till nytt ställverk för Vattenfall Sommaren 2021 skrev Miljöschakt avtal med Vattenfall Services Nordic om att göra mark- och betongarbeten för ett nytt ställverk i Lindberg utanför Varberg.
Bild på Martin - Vi erbjuder VA-entreprenad i Varberg

Tillsammans med barnen för en hållbar samhällsutveckling

Tillsammans med kommun, myndigheter och näringsliv i vårt närområde, utbildar vi våra skolbarn för en hållbar framtid
Vi erbjuder markarbete i Varberg

Derome Timber behöver mer ström

Vacker vy längs Viskan där Miljöschakt har fått i uppdrag av Varbergsortens Elkraft att lägga högspänningskablar.
Vi hjälper till med grundläggning av hus och VA-entreprenad i Varberg

Miljöschakt gör markarbete till nya vattentornet VÅGA

Entreprenadföretaget Miljöschakt Väst AB medverkar i många av Varbergs främsta utvecklingsprojekt.
Miljöschakt hjälper er med dränering av källare

Miljöschakt är grävallvarliga!

Miljöschakt medverkar i många av Varbergs främsta utvecklingsprojekt.
Vi utför olika markarbete i Varberg

Med miljötänk i fokus

Planerar du att bygga hus och behöver en stabil och bra grund?
Vi hjälper dig att anlägga gräsmatta och VA-entreprenad

Miljöschakt är stolta underentreprenörer till projekt Norra Ring

Projekt Norra Ring är ett samarbete mellan VIVAB och Veidekke, där Miljöschakt är underentreprenörer till Veidekke
VA-entreprenad i Varberg - Miljöschakt Väst AB

Miljöschakt lägger grunden för Varbergs utveckling

Entreprenadföretaget Miljöschakt Väst AB medverkar i många av Varbergs främsta utvecklingsprojekt. Och nog händer det mycket just nu. Varberg ska bland annat få hundratals nya bostäder i den nya stadsdelen Västerport, hamnen ska få ett nytt läge och en ny tunnel ska grävas under staden. För Miljöschakt kan samtliga projekt innebära en stor utvecklingspotential.