Nyheter

Lansering Klimatbokslut

Lansering av Klimatbokslut 2023

Är du nyfiken på hur ett Klimatbokslut går till? EMC välkomnar årets deltagare och även dig som är nyfiken, på mingel och dialog med deltagare, om årets arbete med Klimatbokslutet, insikter och resultat.
Miljöschakt lägger grunden för Katarinas Städtjänst

Miljöschakt lägger grunden för Katarinas Städtjänst

Miljöschakt lägger grunden för Katarinas Städtjänst’s nya lokaler. Företaget har utvecklats och vuxit så mycket att det var dags att ta steget till en egen fastighet.
Klimatsnacka med din familj

Nu har utgivningen av årets Natur & Miljöboken startat i över 150 kommuner

Miljöschakt är ett av flera företag i Varberg om bidrar till att barnen i årskurs 4-6 får böckerna att arbeta med. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.  I år finns ett temamaterial för hela familjen.  Du och din familj kan tillsammans lära er om naturen, hur ni ka bli mer klimatsmarta och tävla med hela familjen
Martin Asklöf Miljöschakt Sparbanken

För oss blev det tydligt var vår största påverkan på miljön är

Miljöschakt gjorde förra året sitt första klimatbokslut med EMC (Energi- och miljöcentrum) och kommer att göra det även i år.
Miljöschakt klimatbokslut 2022

Miljöschakt tar ett aktivt klimatansvar

Miljöschakt har gjort ett klimatbokslut för 2022. I klimatbokslutet har vi kartlagt och beräknat våra klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.
Miljöschakt markarbete

Miljöschakt gör markarbetet till Västra Kuststammen

Miljöschakt fortsätter vara en del av arbetet med att lägga grunden för Varbergs framtida utveckling.