Referensprojekt

Vattentornet VÅGA

Sprängning, grundläggning, VA-arbeten samt leverans av grusmaterial.

Uppdrag för Veidekke

Brf Packmästaren

Grundläggning av flerfamiljshus.

Uppdrag för Andersson & Keller.

Ställverk

Sprängning, grundläggning, VA-arbeten samt leverans av grusmaterial.

Uppdrag för Vattenfall.

Privat villa

Rivning och grundläggning för ny villa.

Finplanering av utemiljö. Justering infarter och plattläggning. Justering för ny gräsmatta.

Projekt Tusenfalken​

Grundläggning för hus. Ett utmanande projekt då området är ett naturreservat och att köra ut maskiner och material inte är tillåtet. Istället flögs all utrustning ut med helikopter.

Uppdrag för Andersson & Keller