Referensprojekt

Våtmarker

Skapande av våtmark för att rena och fördröja både dräneringsvatten och vatten från gårdsplan och
bidra till biologisk mångfald. 

Planering av våtmarken har Warefelts lantbruk gjort tillsammans med
Harald Lagerstedt på Hushållningssällskapet Halland.
Uppdrag för Warefelts Lantbruk Yttregård

Grundläggning av fritidshus

Grundläggning inklusive sprängning för fritidshus
Uppdrag för Mjöbäcks Entreprenad AB med slutkund Lars-Gunnar Fasth

Vatten- och avloppsföreningar

Projektering och nedläggning av vatten- och avloppsrör för anslutning till det kommunala nätet.

Uppdrag för Brogårds VA-förening och Gamla Varbergs VA-förening.

Grundläggning och finplanering

Grundläggning för utbyggnad samt stenläggning runt fastigheten.
Uppdrag för Neimark Bygg & Plattsättning

Dagvattentankar

Miljöschakt har gjort markarbete och nedläggning av dagvattentankar. Det görs för att minska uttaget av färskvatten och ta hand om dagvattnet som renas och återanvänds i produktionen.

Uppdrag för Varberg Timber

Grundläggning mindre bostadsområde

Miljöschakt byggde vägar, lade ner VA och grundlade för ett mindre bostadsområde om sex parhus i Värö.

Uppdrag för Alehall & Kempe Projektutveckling

Ställverk

Sprängning, grundläggning, VA-arbeten samt leverans av grusmaterial.

Uppdrag för Vattenfall.

Privat villa

Rivning och grundläggning för ny villa.

Finplanering av utemiljö. Justering infarter och plattläggning. Justering för ny gräsmatta.

Läs mer om vår tjänst grundläggning

Vattentornet VÅGA

Sprängning, grundläggning, VA-arbeten samt leverans av grusmaterial.

Uppdrag för Veidekke

Brf Packmästaren

Grundläggning av flerfamiljshus.

Uppdrag för Andersson & Keller.

Projekt Tusenfalken​

Grundläggning för hus. Ett utmanande projekt då området är ett naturreservat och att köra ut maskiner och material inte är tillåtet. Istället flögs all utrustning ut med helikopter.

Uppdrag för Andersson & Keller