IMG_3273

Maskinförmedling

Våra starkaste ben är två maskinentreprenörer med en gedigen erfarenhet som är våra främsta underentreprenörer. Tillsammans har vi en flotta på cirka 20 maskiner som utför arbeten med tyngdpunkt inom området Halland och Göteborg med omnejd.

Miljöschakt engagerar närmare 50 personer i verksamheten, men alla är inte anställda av samma bolag. Mycket är uppbyggt kring samverkan där Miljöschakt har huvudansvaret för entreprenaden och där man engagerar flera olika partners. Allt handlar om att lösa kundens uppgift så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt.

– Vi har gång på gång visat att vi kan axla helhetsuppdrag, bland annat för fiberinstallationer, där allt från grävning till blåsning av fiberkabeln ingår. Nu hoppas vi på att få vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen genom det omtalade tunnelprojektet i Varberg, fortsätter Martin Asklöf.

Miljöschakt är en mångsysslare med kompetens och bredd som ställer maskiner och personal till förfogande för större företag som bygger Varbergs framtid med ny infrastruktur, VA, kommunal service, bostäder och verksamhetslokaler.

Ett gott samarbete!
Är du maskinägaren som vill jobba med oss?
Kanske är du kunden som saknar en grävmaskin eller anläggningsarbetare?
Välkommen att kontakta oss.