Va-entreprenad i Varberg

Låt oss hjälpa er med markarbete i Varberg

Arbete med VA-entreprenad

Vi på Miljöschakt har lång erfarenhet av VA-entreprenad i Varberg med omnejd. Vi arbetar med all form av vatten och avlopp. Där står vi för hela entreprenaden med projektering, arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning, från start till slut. Vi utför VA-entreprenader oavsett om ni har kommunalt eller enskilt avlopp.

Har du inte möjlighet att ansluta till kommunalt VA har vi lösningar för ditt enskilda avlopp.

I samband med ombyggnad och installation av vatten och avlopp erbjuder vi hjälp med egenkontroller, ansökningar och handlingar för att underlätta för dig som kund.

Vatten och avlopp i Varberg

VA är en förkortning på vatten och avlopp och innefattar hantering av avloppsvatten och vattenförsörjning. Både avloppshantering såväl som vattenförsörjning kräver reningsanläggningar och använder sig av rörsystem. Oavsett om det är små eller stora arbeten så hjälper vi er under hela processen med kompletta lösningar inom VA för exempelvis VA-föreningar utanför tätorten.

Kontakta oss om ni behöver hjälp inom VA-entreprenad med grävarbeten, dränering, minireningsverk till enskilt avlopp, anslutning till kommunalt vatten och avlopp med mera.

Kontakta oss för VA-entreprenad i Varberg!

VA-entreprenad och markarbete i Varberg med omnejd