Våra tjänster

Grundläggning

Grunden är den viktigaste delen när du bygger. Vi har lång erfarenhet av grundläggning för nyproduktion av villor, flerbostadshus och industrifastigheter och utför hela entreprenaden från orörd mark till färdig tomt. Vi arbetar med maskinstyrning vilket gör att vi har kontroll under arbetets gång. När projektet är klart levererar vi egenkontroller och relationshandlingar för ditt projekt.

Dränering

Har du ett hus med källare och vill ha ett behagligare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader rekommenderar vi en dränering med isolering. Vi utför kompletta dräneringar oavsett om det är en enfamiljsvilla eller ett bostadsområde. Vi har lång erfarenhet av dränering och fuktisolering av husgrunder. Vi tar hand om hela dräneringsentreprenaden snabbt och effektivt. Hör av dig för ett möte där vi tittar på exakt vad du behöver göra för din fastighet.

Vatten & Avlopp

Vi utför alla typer av VA-arbeten där Miljöschakt står för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Dvs allt från plan till genomförande. Vi utför kompletta VA-entreprenader för enskilt eller kommunalt avlopp. För dig som inte har koppling till kommunalt VA kan vi hjälpa till med en infiltrationsanläggning. Vi kan även hjälpa er med de ansökningar/handlingar samt egenkontroller som krävs för att få ett godkänt avlopp.

Produktion & förädling

Som en del av vårt miljöarbete tar vi in och förädlar olika typer av massor. Har du jordmassor du vill bli av med tar vi hand om det åt dig. Jordmassor från olika entreprenörer tas och bearbetas till anläggningsjord och annat fyllnadsmaterial. Vi har ett mobilt sorteringsverk och vi kommer ut till ditt arbetsområde. Vi återvinner och bearbetar material såsom asfalt och berg för användning i nya entreprenader. Behöver du köpa anläggningsjord, grus och makadam? Hör av dig till oss.

Kabelarbeten

Miljöschakt har mångårig erfarenhet av kabelarbeten åt elbolag och nätägare. Vi erbjuder kompletta markarbeten i era kabelentreprenader och har erfarenhet av kabelplöjning, styrd borrning och tryckning under vägar. Miljöschakt är registrerade hos Elsäkerhetsverket och vi utbildar kontinuerligt personalen i ESA och EBR.

Gator & Vägar

Vi genomför alla typer av om- och nybyggnation av vägar. Behöver du anlägga en skogsväg eller en väg in till ditt nybyggda hus så har vi kompetensen att utföra det. Vi har kompetensen att utföra alla delmoment i bygget av din väg från projektering och utförande till asfalterad yta. Vi gör grundläggning, markarbete, dagvattenledningar, brunnar, vägtrummor, asfaltering, skyltar, belysning och mycket mer. Vi styr även upp trafiken med avspärrningar och trafikstyrning så att arbetsplatsen blir säker för både trafikanter och personal och att det påverkar din verksamhet så lite som möjligt under tiden.

Finplanering

Vi förverkligar era idéer om er utemiljö. Finplanering handlar alltså om att iordningställ den yttre miljö i anslutning till ert hem, företag eller fastighet. Det som kan ingå är gräsmatta, asfaltering, planteringar, stensättning, murar, övrig ytbeläggning och markutrustning. Vi förbereder för belysning och laddstolpar och det där uteköket du längtat efter.

Vi utför finplaneringen efter dina önskemål, med gedigen kunskap och lång erfarenhet. Vi erbjuder vi bland annat: plattsättning, stensättning, asfaltering, grusad yta, tomt i etager, murar mm. Vi utför finplaneringar med utläggning gräsmattejord, grässådd, rullar ut gräs. p-platser, uppfarter, murar, schaktar för häckar och planteringar.

Övriga tjänster

Jordraket

Genom att använda en schaktfri metod som hydraulisk tryckning kan ledningen dras den kortaste vägen utan att påverka markens ytskikt. Med vår tjänst jordraket lägger vi rör under såväl befintliga vägar och asfalterade ytor som jordbruksmark. Fördelarna med schaktfritt byggande är många. Metoden är inte bara snabb och kostnadseffektiv, den innebär också minimal påverkan på natur och miljö. Vi löser både grävning och tryckning.

Kabelplog

Vid längre sträckor med kabelförläggning för tex fiber till kraftledningar kan kabelplogen passa bättre än att gräva. Det ger en stabil förläggning och en enkel och snygg återställning.

Spoltunna

När det är stopp i rören kan spolning vara det som krävs. Vi har spoltunna som kan avhjälpa problemet.

Sopvals

Behöver du få renare ytor? Vi kommer och sopar rent både vägar och större planer.