IMG_3219

Våra tjänster

Vi utför grundläggningar, dräneringsarbeten, dikesrensningar, kabelförläggningar samt övriga grävarbeten i olika storlek. Vi är företaget som ser nyttan med att tänka ett varv extra på miljön och vår framtid. Allt från ett projekts utförande, hantering av personal och kundkontakter till administration och försäljning.

Fiberinstallationer och VA-nät var till en början de huvudsakliga uppgifterna men idag verkar Miljöschakt brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Det vill säga allt som den moderna samhällsutvecklingen kräver.

För VA-installationer står Miljöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Det vill säga allt från plan till genomförande.

Det mesta inom bygg och anläggning finns alltså med i Miljöschakts orderbok. Företaget har varit delaktigt i många av Varbergs mest uppmärksammade byggprojekt, samt även verksamt i övriga Västsverige. Fibergrävningar har gjorts i egen regi under många år, tack vare många långvariga samarbeten med marknadens mest aktiva fiberinstallatörer.

– Vi jobbar ofta som underentreprenörer till de stora byggbolagen som finns i Västsverige. Vi har en lång erfarenhet av att samverka med andra företag som bidrar till samhällsutveckling och de ser oss som en viktig partner i strategiska projekt. Vi kommer att fortsätta värna om våra relationer och satsa på gemensam tillväxt, säger Martin Asklöf.