Om oss

Både lokala och regionala projekt

Miljöschakt utför grundläggningar för hus, dränering av källare och husgrund, VA-projekt och finplanering för privatpersoner, VA/Vägföreningar och företag i varbergsområdet. För VA-installationer står Miljöschakt för arbetsledning, materialförsörjning, egenkontroller och driftsättning. Det vill säga allt från plan till genomförande.

Vi tar även uppdrag som underentreprenörer inom markarbeten, grus och transporter när större byggföretag har infrastrukturprojekt i Halland, Göteborg och Mark. Det kan röra sig om vägarbeten, utbyggnader av el- och fibernät, ställverk eller schaktning i samband med vatten och avlopp.  För detta finns en maskinpark med entreprenadmaskiner som klarar av de flesta arbetsuppgifter.

Fiberinstallationer och VA-nät var till en början de huvudsakliga uppgifterna men idag verkar Miljöschakt brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Det vill säga allt som den moderna samhällsutvecklingen kräver.

Miljöschakt en del av utvecklingen i Varberg

De två benen som underentreprenör vid större entreprenader och uppdrag med egen arbetsledning åt privatpersoner som villaägare och lokala företag kompletterar varandra bra.

Åren sedan starten 2015 år har varit spännande för Miljöschakt, som en del i den stora utvecklingen av Varberg som just nu pågår. Vi medverkar i kommunens främsta utvecklingsprojekt med hundratals nya bostäder i nya stadsdelen Västerport, det nya läget för hamnen och den nya järnvägstunneln som grävs under staden.

För Miljöschakt innebär de projekten en stor utvecklingspotential, tillsammans med det nya vattentornet VÅGA och utveckling av nya villa– och industriområden i en snabbt växande stad.

 

Fokus på miljön

Miljöschakt har fokus på miljön och ser nyttan med att tänka ett varv extra på miljön och vår framtid när det gäller transporter och logistik. Vi förklarar gärna för våra kunder hur vi kan utföra uppdragen på ett miljömässigt bra sätt.

Vi visar till exempel den kund som ger oss ett uppdrag att vi har lösningar när det gäller att sortera material på plats. Vi arbetar även med att återanvända befintliga massor, vilket sparar in transporter och skonar miljön. I ett större projekt har vi dessutom bidragit till att bli nominerade till ett miljöpris. Vidare har vi el- och hybriddrivna tjänstebilar och miljöbränsle; förnybar diesel HVO, i våra anläggningsfordon.

Ta hand om överskottsmassor för miljön

I framtiden vill Miljöschakt kunna erbjuda mer än vad vi gör idag.

Vi ser en framtid där vi kan utveckla företaget med fler typer av tjänster. Det kan vara en utökad hantering av de jord- och grusmassor som uppstår i samband med byggnationer. Det är viktigt av både miljömässiga och ekonomiska skäl att återanvända material. Alla överskottsmassor ska tas om hand på rätt sätt och på rätt ställe och återanvändas.

Engagerad personal

Alla medarbetare är engagerade och uppmärksamma och bidrar till att projekten utvecklas på ett bra sätt både för Miljöschakt och för kunderna. Vi hjälper kunden till de bästa lösningarna för just deras projekt. Där kommer vi in på vikten av att ha engagerad personal! Gillar man sitt jobb och tycker det är kul ger det även kunden något extra.